Zmluvy 2018

1 . MVSR-OÚ-odbor školstva BB, Mgr.Búryová -

zabezpečenie, realizácia a financovanie kraj.kola "Hnúšťanský akord"         21.2.2018

2. CBC Slovakia Bratislava, M.Goruša - prenájom kopírovacieho stroja         28.5.2018

3. Mgr. Purdeková Detva - poskytnutie pracovnej zdravotnej služby      3.9.2018

4. PYROBOSS Ban.Bystrica, Ing.Slovák - vykonanie služieb ochrany pred požiarmi                                                                                                3.12.2018

5. A. Ondriašová Detva -  vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby       21.12.2018