Zmluvy 2017

1 . MVSR-OÚ-odbor školstva BB , Ing.Konárik o realizácii a financovaní kraj.kola "Hnúšťanský akord"                                                                                        21.2.2017

2. Slovak Akordeon o.z. Košice Košík Vladimírr akordeón Scandali             7.9.2017

3 . DFS Hviezdička Hriňová Mgr.Obrtal o prenájme nebytových priestorov - krojáreň                                                                                                           19.10.2017