Zmluvy 2016

1 . MVSR-OÚ-odbor školstva BB Mgr.Haringová o realizácii a financovaní kraj.kola "Hnúšťanský akord"  - 1.3.2016
2. CBC Slovakia BA M.Goruša o poskytnutí techn. zariadenia na rozmnožovacie služby a servis zmluva - 24.10.2016