Zmluvy 2015

1. UMB Ban.Bystrica prof.PhDr. Kasáčová,CSc. o pedagogickej praxi PP

25.2.2015

2 . SLSP, a.s. Hriňová Ing.Rošková o účte a elektron.službách Ú ES 1 2 VOP POP

24.3.2015