Zmluvy 2014

01. CBC Slovakia Bratislava M.Goruša prenájom kopírky  22.5.2014

02. Obec Kriváň Imrich Paľko nájom nebytových priestorov  2.9.2014

03. Ing.Gese Detva Ing.Gese pracovná zdravotná služba  10.12.2014

04. Ing.Gese Detva Ing.Gese bezpečnostno-technická služba  15.12.2014