2. Učenie
ako sa vedia žiaci doma učiť

Roman Gombala, 1. ročník

Andrej Hronček, 1. ročník

Marek Matuška, 1. ročník

Martin Valigura, 1. ročník

Andrej Kmeť, 4. ročník