Tanečný odbor
Ponúkame možnosť štúdia rôznych druhov tanca

Tanečný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje prostredníctvom pohybových a tanečných aktivít komplexne a systematicky rozvíjať jedinca po stránke telesnej i duševnej. Každému žiakovi podľa miery jeho schopností a záujmu poskytuje základy odborného vzdelania, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako tanečníkovi v najrôznejších neprofesionálnych aktivitách, v povolaniach, pre ktoré je kultúra pohybu vhodným predpokladom, prípadne pokračovať v ďalšom štúdiu, smerujúcom k profesionálnemu pôsobeniu.

Vzdelávanie v tanečnom odbore žiaka zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu, prináša mu informácie o jednotlivých oblastiach telesnej kultúry, jej obsahu, hodnotách, normách a poskytuje mu orientáciu v rôznych umeleckých oblastiach spojených s kultúrou pohybu a tanečného prejavu.

Tanečný odbor zahŕňa predmety:

  • tanečná príprava
  • klasický tanec
  • ľudový tanec
  • kreatívny tanec
  • tanečná prax

Štúdium je rozdelené:

prípravné štúdium - jednoročné (pre žiakov 1. ročníka ZŠ)

prípravné štúdium - dvojročné (pre žiakov MŠ od 5. rokov)

štúdium na I. stupni trvá 8 rokov

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Pri ZUŠ Hriňovej funguje od roku 1983 aj DSF Hviezdička