Informácie o platbe školného na aktuálny rok

PLATBA ŠKOLNÉHO CEZ BANKU

Základná umelecká škola

Školská 2643

962 05 Hriňová

IBAN : SK18 0900 0000 0004 0219 6114

Do správy pre prijímateľa uviesť

MENO ŽIAKA A ODBOR

PLATBA : ............................................


ŠKOLNÉ 2019/2020

obdobie

1 mesiac

polrok (5 mesiacov)

individuálne štúdium

9€

45€

skupinové štúdium

7,50€

37,50€

štúdium popri zamestnaní

15€

75€