Práce žiakov AMT,
ktoré vznikli pri výučbe cez internet počas pandémie vírusu Covid-19.