O nás
Ako učíme a čo sa nám podarilo dokázať

Naša škola poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Snažíme sa byť školou pre radosť, našim cieľom je vychovávať z detí vynikajúcich muzikantov, výtvarníkov, dramatikov a tanečníkov, ale zároveň učiť deti láske k hudbe, výtvarnému umeniu, dramatickému umeniu a tanečnému umeniu, ktorá ich bude sprevádzať celým životom.
V našej škole sú Vám dvere otvorené po celý rok. Zaujíma Vás, ako prebieha vyučovanie v jednotlivých odboroch? Chcete sa viac dozvedieť o možnostiach štúdia? Príďte sa k nám pozrieť a navštívte nás priamo na vyučovaní. Zatelefonujte nám a dohovorte si s nami návštevu niektorej z vyučovacích hodín.