Muzikál
Činohra, spev, tanec a orchester v jednom

Produkciou pôvodných slovenských detských muzikálov pre deti od detí sa ZUŠ Hriňová zaoberá približne od roku 2005. Vtedy bolo prvý krát uvedené hudobné divadlo Bela Felixa- Harlekýn a o dva roky neskôr rozprávka Pamodaj šťastia.

Myšlienka uvádzania nadobudnutých vedomostí do tvorivej, pre deti zaujímavej a inšpiratívnej praxe sa ujala a postupne škola pretvárala hudobné divadlo do uceleného kompaktného hudobno-dramatického diela, v súčasnosti populárneho žánru muzikál. Prepojenie všetkých štyroch odborov školy do vzájomnej spolupráce prinieslo v ďalších rokoch úspešné uvedenia aj ďalších muzikálov.

Škola sa upriamila na vlastnú tvorbu alebo známe námety ktoré upravila podľa svojich potrieb a na zhudobnenie či inštrumentáciu dala priestor mladým, nádejným skladateľom. Vo svojej krátkej histórii muzikálových interpretácii ZUŠ Hriňová odohrala množstvo predstavení vo viacerých mestách Slovenska. Bohatým potleskom odmenilo našich žiakov aj publikum v zahraničí, v Srbsku a Poľsku.

Spomedzi početných vystúpení vyniklo predstavenie pre onkologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Rooseveleta v Banskej Bystrici, ktoré odvysielala aj Slovenská televízia, či účinkovanie na javisku Štátnej opery v Banskej Bystrici. Predstavenie získali svoje pozitívne hodnotenia a ocenenia aj na divadelných súťažiach.

My vrabčiaci (2009)

Múdry Maťko a blázni (2010)

Snehulienka a sedem trpaslíkov (2012)

Pamodaj šťastia (2013)

Vymenená princezná (2014)

Princezná nad zlato 2015

Nočná krajina 2016

My vrabčiaci (2017)

O škaredom káčatku (2018)

Dievčatko so zápalkami (2019)