Kronika
Život Základnej umeleckej školy v Hriňovej, od jej vzniku až po dnešok.

Na tejto rubrike momentálne usilovne pracujeme. Verím, že sa na ňu tešíte a preto nám prepáčite malé omeškanie :)
Príjemný deň