Faktúry 2012

1. NetSpace Detva - internet 01/2012 - 4.1.2012

2. Hriňovská energetická - dodávka tepla 12/2011 - 9.1.2012

3. FaxCopy Zvolen - zhotovené kópie IV.Q 2011 - 9.1.2012

4. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 01/2012 - 9.1.2012

5. T-Com Bratislava - telefón 12/2011 - 10.1.2012

6. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 02/2012 - 30.1.2012

7. NetSpace Detva - internet 02/2012 - 1.2.2012

8. Vydavateľstvo Jurisdat Bratislava - časopis Škola 2012 - 3.2.2012

9. Hriňovská energetická - dodávka tepla 01/2012 - 17.2.2012

10. T-Com Bratislava - telefón 01/2012 - 13.2.2012

11. EMTE Košice - filtračné sáčky do vysávača - 14.2.2012

12. VAŠA Slovensko - stravné lístky 03/2012 - 24.2.2012

13. NetSpace Detva - internet 03/2012 - 5.3.2012

14. Hriňovská energetická - dodávka tepla 02/2012 - 16.3.2012

15. T-Com Bratislava - telefón 02/2012 - 7.3.2012

16. Mesto Hriňová - komunálny odpad 2012 - 20.3.2012

17. Miartuš - technik PO Hriňová - služby PO I.Q 2012 - 20.3.2012

18. Pyrobos Banská Bystrica - kontrola a revízia hasiacich prístrojov - 29.3.2012

19. Ing. Ivo Frank Banská Bystrica - notové stojany - 29.3.2012

20. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 04/2012 - 29.3.2012

21. FaxCopy Zvolen - zhotovené kópie I.Q 2012 - 29.3.2012

22. I. ZŠ Hriňová - elektrická energia I.Q 2012 - 30.3.2012

23. NetSpace Detva - internet 04/2012 - 3.4.2012

24. Hriňovská energetická - dodávka tepla 03/2012 - 11.4.2012

25. Ing. Gese Detva - BOZP I.Q 2012 - 12.4.2012

26. Veolia Banská Bystrica - vodné, stočné I.Q 2012 - 12.4.2012

27. T-Com Bratislava - telefón 03/2012 - 12.4.2012

28. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 05/2012 - 26.4.2012

29. NetSpace Detva - internet 05/2012 - 2.5.2012

30. Hriňovská energetická - dodávka tepla 04/2012 - 3.5.2012

31. Poardca Žilina - predplatné Poradca 2013 - 4.5.2012

32. T-Com Bratislava - telefón 04/2012 - 11.5.2012

33. asc agenda Bratislava - upgrade na rok 2012 - 15.5.2012

34. NetSpace Detva - internet 06/2012 - 1.6.2012

35. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 06/2012 - 1.6.2012

36. Hri§ovská energetická - dodávka tepla 05/2012 - 6.6.2012

37. RAABE Bratislava - ZUŠ v praxi - 6.6.2012

38. T-Com Bratislava - telefón 05/2012 - 7.6.2012

39. Miartuš - technik PO Hriňová - služby PO II.Q 2012 - 13.6.2012

40. Veolia Banská Bystrica - vodné, štočné II.Q 2012 - 3.7.2012

41. I.ZŠ Hriňová - elektrická energia II.Q 2012 - 3.7.2012

42. NetSpace Detva - internet 07/2012- 4.7.2012

43. Hriňovská energetická - dodávka tepla 06/2012 - 6.7.2012

44. Ing. Gese Detva - BOZP II.Q 2012 - 6.7.2012

45. FaxCopy Zvolen - zhotovené kópie II.Q 2012 - 9.7.2012

46.T-Com Bratislava - telefón 06/2012 - 10.7.2012

47. ŠEVT Banská Bystrica - katalógové listy, žiacke knižky, triedne knihy - 13.7.2012

48. J. Vilhan Hriňová - skúšky elektro, bleskozvodov - 18.7.2012

49. NetSpace Detva - internet 08/2012 - 6.8.2012

50. Hriňovská energetická - dodávka tepla 07/2012 - 6.8.2012

51. T-Com Bratislava - telefón 07/2012 - 10.8.2012

52. RAABE Bratislava - ZUŠ september 2012 - 27.8.2012

53. IVES Košice - služby Winmap a Winibeu - 5.9.2012

54. Miartuš-technik PO Hriňová - služby PO - školenie - 5.9.2012

55. NetSpace Detva - internet 09/2012 - 5.9.2012

56. Hriňovská energetická - dodávka tepla 08/2012 - 5.9.2012

57. T-Com Bratislava - telefón 08/2012 - 11.9.2012

58. Miartuš-technik PO Hriňová - služby PO III.Q 2012 - 11.9.2012

59. Ares Bratislava - Slávik 2013 - 18.9.2012

60. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 07,08,09/2012 - 18.9.2012

61. Miartuľ-technik PO Hriňová - služby PO - školenie, dokument - 21.9.2012

62. NetSpace Detva - internet 10/2012 - 1.10.2012

63. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 10/2012 - 1.10.2012

64. Hriňovská energetická - dodávka tepla 09/2012 - 3.10.2012

65. Ing. Gese Detva - BOZP III.Q 2012 - 5.10.2012

66. FaxCopy Zvolen - zhotovené kópie III.Q 2012 - 5.10.2012

67. IZŠ Hriňová - elektrická energia III.Q 2012 - 5.10.2012

68. Veolia Banská Bystrica - vodné, štočné III.Q 2012 - 5.10.2012

69. T-Com Bratislava - telefón 09/2012 - 10.10.2012

70. ELPOS Hriňová - počítač - 11.10.2012

71. Websitemaster Praha - estranky.sk - 19.10.2012

72. ŠEVT Banská Bystrica - vysvedčenia - 19.10.2012

73. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 11/2012 - 30.10.2012

74. NetSpace Detva - internet 11/2012 - 5.11.2012

75. IURA Edition Bratislava - Manažment školy 2013 - 5.11.2012

76. Hriňovská energetická - dodávka tepla 10/2012 - 12.11.2012

77. T-Com Bratislava - telefón 10/2012 - 12.11.2012

78. RAABE Bratislava - ZUŠ november 2012 - 12.11.2012

79. ELPOS Hriňová - inštalácia PC a prenos údajov - 20.11.2012

80. ŠEVT Banská Bystrica - dokúpenie žiackych knižiek - 22.11.2012

81. VAŠA Slovensko Lučenec - stravné lístky 12/2012 - 26.11.2012

82. NetSpace Detva - internet 12/2012 - 5.12.2012

83. Hriňovská energetická - dodávka tepla 11/2012 - 5.12.2012

84. T-Com Bratislava - telefón 11/2012 - 7.12.2012

85. Miartuš-technik PO Hriňová - služby PO IV.Q 2012 - 10.12.2012

86. Ing. Gese Detva - BOZP IV.Q 2012 - 20.12.2012