Audiovizuálna a multimediálna tvorba
Film a multimédiá sú v dnešnej dobe dôležitou súčasťou umenia

V súčasnom období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru. Popri žurnalistických poznatkoch získajú absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií.

Do tohto odboru patria predmety:

  • Práca s témou, tvorba scenára
  • Práca s kamerou
  • Práca so zvukom
  • Práca so strihom
  • Interpretácia, moderovanie
  • Práca s fotoaparátom

Štúdium je rozdelené:

štúdium na I. stupni trvá 4 rokov (začať môžu žiaci vo veku od 10 rokov t.j. druhá časť I. stupňa)

štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Profil absolventa:

Absolvent končiaci druhú časť I. stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy by mal mať vybudované základné zručnosti tak, aby vedel vytvoriť jednoduché audiovizuálne dielo v rozsahu 30 minút, spĺňajúce základné požiadavky na kvalitu diela z oblasti dramaturgickej, obrazovej, strihovej a zvukovej. Okrem uvedeného by mal mať schopnosť vystupovať pred kamerou bez viditeľného stresu, t .j. vedieť prezentovať text mimo obrazu, uviesť príspevok, či voľne rozprávať pred kamerou.

Počas krátkej existencie tohto odboru sa podarilo jeho žiakom získať niekoľko ocenení:
Patrik Kmeť - Stvorenie sveta (animácia) - 2. miesto na krajskom kole Cineama 2017
Vojtech Ilčík - Odbor Muzikál (dokumentárny film) - 1. miesto v celoštátnom kole Cineama 2017
Martin Michálik - Zviera nie je tover (animovaný film) - 2. miesto v celoštátnom kole Cineama 2018

Ukážky našich prác si môžete pozrieť na našom youtube kanály TU.