AMT scenár a storyboard

Scenár

Scenár je textová predloha filmu alebo videa, kde je rozpísaný dej, konanie a dialógy postáv.
Pri tvorba scenára treba myslieť na dodržanie dramatického oblúka. Pre naše účely si predstavíme zjednodušený dramatický oblúk- expozícia, kolízia, katastrofa.

Expozícia - úvod - začiatok diela, kde predstavíme postavy (pozície, vlastnosti, význam) a miesto deja

Kolízia - zápletka - dej prechádza do zápletky, kde predstavíme divákovi problém, ktorý riešime vo videu.

Katastrofa - rozuzlenie - záver videa alebo filmu, kde vyriešime kolíziu/zápletku, postavy sa dostávajú do iného svetla ako v úvode, zaujmú iné miesto, zlí sú potrestaní, dobrí odmenení a  zároveň vyjadríme záverečnú emóciu postáv (radosť, prekvapenie, strach, smútok a pod.)

Vysvetlíme si to na jednoduchom príklade.
Patrik Kmeť vymyslel pekné motivačné video.

Expozícia - úvod - Dvaja chalani sedia na lavičke pred školou a pozerajú do mobilov. Jeden ukáže druhému na mobile horiaci les. Obaja sa rozhodnú, že niečo spravia.
Kolízia - zápletka- Jeden ukáže druhému na mobile horiaci les. Obaja sa rozhodnú, že niečo spravia, aby pomohli pri záchrane lesov. Jeden ide do školy, kde si chystá veci na transparenty. Druhý zatiaľ zoberie rýľ, strom, polievačku a ide do lesa. Prvý vyrába transparenty, zatiaľ čo druhý v lese sadí strom.
Katastrofa - rozuzlenie - Na konci vidíme výsledky ich snahy. Prvý protestuje s trasnsparentami. Druhý zasadol strom, čím lesu pomohol viac. Dôležitosť jeho konania zdôrazňuje slogan na konci - "Dôležité sú skutky, nie slová."

Preto Vás prosím pri akomkoľvek videu rozmýšľajte nad pointou - nech to nie je video bez záveru!

V prípade krátkych videí, ktoré prevažne robíme na našich hodinách je toto stručné vyjadrenie dramatického oblúka dostatočné. V dlhších filmoch je však tento vzorec komplikovanejší.

Storyboard

Niektorí z Vás to trefne pomenovali komix :)
Je to vlastne rozkreslenie záberov, kde je zachytené ako sa budú meniť zábery, veľkosť záberov a číslovanie. Storyboard je v našom prípade určený hlavne na to, aby sme si vopred premysleli náväznosť záberov, ich strih, veľkosti, kompozíciu a polohu kamery. Ako môžete vidieť na mojej ukážke, nie je nutné aby ste obrázky kreslili detailne. Nutné je, aby boli čitateľné, zrozumiteľné a nákres záberu sedel s veľkosťou záberu (napr. ak je detail hlavy, nemôže byť na obrázku celom izby).