Akordeón triedny koncert - november 2017
Triedny koncert žiakov hudobného odboru akordeón pod vedením pani učiteľky Krahulcovej.